3. Bliv nærværende

Hvor tilstedeværende er du sammen med dit dyr? For mange er dyrene vores frirum og en pauseknap – men det betyder ikke, at vi nødvendigvis er til stede. At være i nuet handler om at mærke, sanse og føle verden omkring os. At være til stede i vores krop. At lukke ned for alt det, der ikke er relevant. At være nærværende er evnen til at forholde sig til det, der er lige nu. Dette er en evne som dyrene mestrer. Tænk på en hund der leger, eller en hest der løber med vennerne på folden. De er til stede i det øjeblik, uden at bekymre sig om hvorvidt legen stopper om fem minutter, eller om de skulle falde og slå sig.

Når vi mestrer at være nærværende med dyrene, er vi i stand til at fornemme dem og holde en forbindelse. Vi er i stand til at møde dem på den frekvens, de er på og se verden fra deres synspunkt. Det giver dyrene tryghed, når vi møder dem på denne måde, og de føler, at vi er til at stole på. Mange dyr bliver rastløse, viser problemadfærd eller overtager styringen, når vi ikke er nærværende, simpelthen fordi de ikke stoler på, at vi har styr på situationen.

Forslag:

– Øv dig i at være mere nærværende. Hvis du spurgte ind til en specifik situation, så vær tilstede i den situation med dit dyr. Generelt kan vi med fordel træne at være nærværende i alle situationer. En måde at gøre det på er at fokusere på vores krop. Mærk din egen krop – hvordan har du det, hvordan føles det at gå på jorden eller sidde på stolen, hvilke muskler bruger du, hvad har din krop brug for lige nu, osv.

– En anden måde er at fokusere på dine sanser. Øv dig i at mærke hver enkelt sans og oplev med denne sans. Nævn for dig selv alt hvad du ser, smager, føler, lugter og hører i fem minutter, mens du er sammen med dit dyr. På den måde bliver du nærværende overfor den situation, og det sted, du og dit dyr er lige nu.