21. Livsformål

Alle dyr og mennesker har et livsformål. Det vil sige en opgave, som de ønsker at påtage sig og udføre, mens de er her på jorden. Vores dyrs livsformål kan tage mange former, og nogle gange er det svært for os at erkende, at dette er dyrenes livsformål. Eksempelvis høns der føler, de hjælper os, ved at gå og grave i jorden. Eller heste der føler, de lærer os ting, ved at gøre modstand, så vi er nødt til at prøve nye veje. Dyrene bruger deres adfærd til at udtrykke deres livsformål, også når vi ikke kan forstå, hvad deres adfærd skal gøre godt for – eller når vi ikke tillægger deres adfærd nogen særlig betydning.

Nogle gange ender dyr med et livsformål, som ikke passer til dem, men som de påtager sig da de føler, rollen skal besættes. Det kan være et usikkert dyr, der agerer som beskytter. Der er også tilfælde, hvor ejers ide ikke matcher dyrets livsformål. Hvis ejer ønsker at tage ud til konkurrencer, og dyrets livsformål er at passe på huset derhjemme, kan dette lede til ubalancer.

Forslag:

– Start med at overveje, hvad dit dyrs livsformål er. Overvej hvilken rolle dit dyr har i dit liv lige nu – og sammenlign det med det, du ved, dit dyr godt kan lide og brænder for samt dets personlighed. Er der et godt match, eller har dit dyr lige nu en rolle, der ikke matcher det? I så fald fortæl dit dyr verbalt, hvilken rolle du ønsker, det skal have og tak det på forhånd for hjælpen. Tak også dit dyr hver gang du ser, det passer sin nye rolle.

– Overvej nu om dine mål og drømme passer til dyrets livsformål. Er der god overensstemmelse, eller er det nødvendigt at redefinere dine drømme, eller dyrets livsformål, for at opnå harmoni? Ofte kan vi blot inddrage elementer fra dyrets livsformål, i vores mål, for at finde større balance. Hvis dit dyrs livsformål er at være din bedste ven, så inddrag dette mens I træner til konkurrence. Det vigtigste er ikke at droppe sine mål og drømme, men at finde måder hvorpå både dine ønsker og dyrets livsformål kan forenes.