15. Hara chakra

Hvis du har trukket dette kort, er der en ubalance i dit dyrs hara chakra. Det er det energicenter, som repræsenterer formering, forældre, relation til afkom og seksuel energi. Derudover repræsenterer det alt, som har med kønsidentitet at gøre og dermed også feminin og maskulin energi. Den feminine energi er den værende, omsorgsfulde, blide og afventende energi, hvorimod den maskuline energi er den handlende, aktive og målrettede energi. Vi besidder alle, uanset køn, begge energier i forskellige mængder. Da det tit er os, der bestemmer om vores dyr skal have afkom, med hvem og hvornår, eller om de skal fratages rettigheden ved sterilisering eller kastration, kan der opstå store ubalancer i dette chakra.

Forslag:

– Er du ved at tage en beslutning angående afkom, forældreskab, kastration, sterilisering eller lignende, så spørg dit dyr om dets mening først. Genovervej om du har taget den bedste beslutning for dig og dyret. Søg hjælp ved en telepatør, eller spørg selv dit dyr og bed om at modtage et konkret tegn, du på forhånd har valgt, der kan indikere dyrets svar. Sørg altid for at forklare alting til dit dyr: hvorfor, hvordan og hvornår, så det ikke føler sig overrumplet.

– Er der ubalance i dit dyrs maskuline energi kan det komme til udtryk som konstant aktivitet, uro, rastløshed, dominant adfærd og et stort behov for retning. Er der derimod ubalance i dit dyrs feminine energi, kan det komme til udtryk som en modvilje til aktivitet, stort behov for stilhed, passivitet og manglende drivkraft.. Er dit dyr fanget i den feminine energi, så inddrag maskuline elementer i jeres feminine stunder, såsom at tilbyde en smule aktivitet – selv hvis det bare er at løfte et ben eller lave en strækøvelse. Er dit dyr derimod fanget i den maskuline energi, så inddrag mere feminin energi, små pauser, vejrtrækningsøvelser eller bevidst berøring i små mængder.