Alt det, vi ikke ved, at vi mærker

Jeg ELSKER, når jeg opdager, hvor meget jeg kan mærke og fornemme. Og ikke kun mig, men også alle andre der er parate og villige til det. Alt det kræver er intensiveret awareness, samt en intention om at mærke mere. Det er hvad, vi har leget med på 1. dag af telepati uddannelsen, og mine elever har forbløffet mig. Det imponerer mig gang på gang, hvor meget vi mærker og fornemmer om dem omkring os, hvis vi indstiller os på at ønske at mærke det.

Hvad vi kan mærke

“Jeg har ingen evner i den retning” var den klassiske sætning på mit uddannelseshold, heldigvis er jeg overbevist om det modsatte. Jeg inviterede deltagerne med ud på ridebanen, for at lade dem prøve at mærke, altså virkelig mærke og møde, hestene. Først bad jeg dem ae hestene i halvt tempo, men en intention om at mærke deres energi. Derefter bad jeg dem ae deres boble, og senere bare på afstand stå og fornemme dem. Jeg husker, første gang jeg prøvede denne teknik. Det var en vild oplevelse for mig. Det er sådan en automatisk handling, at række ud og ae vores dyr, at vi slet ikke opdager alt den info, det kan give os. Det er derfor, mange dyr trækker sig væk, eller ikke lader fremmede for tæt på, for de ved, hvor meget sårbar information vi kan samle ind, bare ved at berøre dem og deres energi. Eleverne fik også info om dyrenes fysiske tilstand, deres personlighed, deres rolle og job på folden og i samværet med menneskerne. Og så I kan se på videoen, nød hestene i allerhøjeste grad at blive mødt på denne kærlige måde.

Næste opgave blev at prøve at fornemme de andre deltageres dyr, ud fra de medbragte billeder. De skulle fornemme hvem der var ejer, køn, alder samt spørge om nogle ja/nej spørgsmål. I starten blev der grint nervøst, men efterhånden som vi kom igennem et par heste, blev alle skarpere. Ejere blev udpeget, alderen var alle i samme kategori. Særligt ja/nej spørgsmålene gik godt, og der blev ikke kun svaret rigtigt på om hesten havde dækken på, 3 af deltagerne havde set det samme grønne dækken – som også passede!

Slutteligt prøvede deltagerne at sende forskellige farver til hinanden. En der fokuserede på farven, en der prøvede at modtage – og der blev ikke bare modtaget farver, men også for nogle beskrevet akkurat de billeder og de nuancer, som afsenderen havde brugt til at formidle sin besked!

Den der medfødte evne…

NØJ hvor jeg ærger mig over, at der er blevet spredt denne ide om, at det kun er få udvalgte, der har disse evner. Jeg ønsker, at alle indser, at det ligger i dem – allerede. Som mine elever virkelig fik bevist FOR DEM SELV, så kan de allerede dette. Det er ikke korrekt hver gang, men de kan modtage beskeder fra dyrene igennem deres intuition, uden at have modtager noget undervisning eller nogen guidning overhovedet. Det kræver træning at bevidstgøre processen, og det kræver mod, at turde at kaste sig over noget, man ikke kan tage at føle på eller se. Men det er SÅ berigende at opdage, hvor meget vi hver især er i stand til, hvor mange skjulte talenter vi har, og hvad vi alle sammen kan føle, fornemme og mærke.

Vil du lege med?

Vil du prøve kræfter med dine egne intuitive, medfødte evner? Her kommer lidt ideer til, hvordan du kan aktivere din egen sensitivitet på en positiv måde omkring dyrene.

1. Start med at trække vejret et par gange, og find et roligt sted indeni dig selv. Prøv at ae og berøre dit dyr i halvt tempo af, hvad du plejer. Fornem, at du lader alt dit fokus glide ud i dine fingre, og at du kan føle og fornemme alting, igennem dine fingre. Hav en intention om at modtage den information, som er tilgængelig for dig lige nu. Åben dig selv for muligheden for at pludselige, uventede ideer, tanker, følelser eller fornemmelser kan komme igennem. Prøv ikke at forstå dem, og prøv ikke at forvente at modtage spandevis af information. En subtil følelse af ro, eller en ide om at ønske noget, eller en uventet smerte et sted i din krop er alt sammen beskeder, du samler op på denne måde.

2. Prøv at spejle dit dyr i 10 minutter. Vores dyr er mestre i at spejle os, men når vi vender det om, og i stedet prøver at spejle vores dyr, så træder vi ind på deres frekvens på en let og effektiv måde. Så prøv, at spejle alt hvad dit dyr gør i 10 minutter, uanset hvem der kigger. Både i store træk (bevægelser) og de mindre detaljer (en vejrtrækning, et blink med øjnene osv.) Gør det med en intention om at mærke dit dyr, og hvordan det er at være dit dyr, hvordan det er at gøre det, dit dyr gør.

3. Inden du går på tur, eller er sammen med dit dyr, så stop op og træk vejret et par gange. Og så ære efter hvordan der er i din krop lige nu. Hvordan føler du? Hvordan har din krop det? Hvad tænker du på? Hvad fylder inde i dig lige nu? Når du har gjort status, så prøv at vær sammen med dit dyr, men leg stilleleg. Vær i stilhed udenpå (ikke snakke eller tale) og indeni (så meget du formår). Og når du mærker noget, der er udover det du allerede ved du føler, fornemmer og mærker i din krop (det du mærkede under din status), så ved du, det kommer direkte fra dit dyr.

Det er så fantastisk, at vi alle sammen er i stand til at fornemme, aflæse og mærke meget mere end vi er klar over. Det var berigende at se mine elver opdage, hvor gode de er, hvor meget de allerede kan, og nu vil jeg glæde mig til at hjælpe dem med at forfine og bevidstgøre processen, så de kan bruge det effektivt på den måde, de føler er rigtig! Igen og igen bliver jeg bekræftet i, at vi alle sammen er født med evnen til at sanse mere, end vi er klar over – og det er til stor gavn for dyrene, når vi aktiverer denne superpower i os selv. 

Mathilde Denning

Hej! Mit navn er Mathilde Denning. Jeg er først og fremmest en kæmpe dyreelsker, og derudover er jeg dyrekommunikator – jeg taler telepatisk med dyr. 

Andre blog indlæg